Fiskeri Efter Læbefisk

Siden slut 1980’erne er læbefisk blevet anvendt som biologisk bekæmpelse til fjernelse af lakselus på laksefisk i havbrug i Europa og Canada. Det er f.eks. arter som havkarusse, savgylte, berggylte, hvor havkarusse og savgylte er meget almindelige i Danmark og forekommer talrigt. Udover læbefisk anvendes stenbider også som rensefisk. Det kommercielle erhvervsfiskeri efter ’rensefisk’ eksploderede da lakselusene blev resistent overfor kemiske midler som tidligere blev anvendt til fjernelse af lakselusene.

Fiskeriet efter læbefisk foregår kystnært og skånsomt med tejner på maks, 10 meters dybde. I Norge kan man ikke følge med efterspørgslen og derfor kan læbefisk potentielt blive en ny fiskeriressource i Danmark.

I samarbejde med Københavns Universitet har Aquamind undersøgt mængden af egnede læbefisk fra 4 forskellige lokaliteter i Danmark (Skagen, Lillebælt, Sletten, Kastrup). Fiskeriet efter læbefisk viser at der er store bestande i indre danske farvande og at de er lette at fange. Vi har afprøvet egnede tejnemodeller/fangstredskaber ved forsøgsfiskeri på stenrev og andre bundtyper. Derudover er bestandene af læbefisk er blevet analyseret for fiskesygdomme.

Yderligere har studerende ved Københavns Universitet undersøgt havkarussens og savgyltens biologi. Bachelor- og specialestuderende lavet aldersbestemmelser af fisk, undersøgt vækstrater, lavet populations genetik, lavet forsøgsfiskeri samt undersøgt fiskenes gydesæson og hunfiskenes antal af æg.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top