Bæredygtige og rentable løsninger for fiskeri, fiskeindustri og akvakultur

Eksperter i at skabe bæredygtig værdi i fiskeindustrien

Aquamind er dedikeret til udvikling af bæredygtige og rentable løsninger for fiskeri, fiskeindustri og akvakultur.

Blandt andet feltbiologiske ekspeditioner, forsøgsfiskeri, prøvetagning, opdræt i akvakultur, afsætning af fisk og seafood, markedsanalyse, fundraising, filmproduktion, rådgivning om fiskeripolitik og fiskeriforvaltning, projektstyring og databehandling.

Akvakultur rummer enorme potentialer og Aquamind har erfaring med opdræt af af pighvar, regnbueørred, sandart, fladøsters, samt tilapia og kingfish.

Det er afgørende for os at udvikle konkrete løsninger, der skaber værdi og er bæredygtige, således at de både respekterer den erhvervsudøver, som skal tage hensyn til sin bundlinje og er i pagt med udviklingen i det omgivende samfund.

Feltbiologiske ekspeditioner

Vi udfører feltbiologiske ekspeditioner for at indsamle data og viden om akvatiske miljøer og organismer.

Opdræt i akvakultur

Vi har stor erfaring med opdræt af forskellige arter i akvakultur og arbejder for at optimere og øge bæredygtigheden.

Fundraising

Vi hjælper med fundraising og finansiering af projekter inden for fiskeri og akvakultur.

Forsøgsfiskeri

Vores team har ekspertise i forsøgsfiskeri, hvor vi tester nye teknologier og metoder for at forbedre fiskeriet.

Afsætning af fisk og seafood

Vi rådgiver om afsætning af fisk og seafood, herunder produktudvikling, markedsføring og salgsstrategier.

Filmproduktion

Vi producerer film og videoer, der formidler vores arbejde og bidrager til at øge forståelsen for fiskeri og akvakultur.

Prøvetagning

Vi udfører prøvetagning og analyser af vandkvalitet, fiskebestande og andre faktorer, der påvirker fiskeri og akvakultur.

Markedsanalyse

Vi tilbyder markedsanalyser for at identificere trends og muligheder inden for fiskeri, fiskeindustri og akvakultur.

Rådgivning om fiskeripolitik og fiskeriforvaltning

Vi tilbyder rådgivning om fiskeripolitik og fiskeriforvaltning, herunder regulering, kvoter og bæredygtighedsinitiativer.

Vores historie

Aquamind er et konsulentfirma, som beskæftiger sig med udvikling af fiskeri, akvakultur og relaterede emner.

Partnerne i Aquamind har sammenlagt mere end 90 års erfaring med udvikling af fiskeri, akvakultur og fiskeripolitik.

Nogle af vores samarbejdspartnere:

Danmarks Fiskeriforening
DTU
FAO
Danske Fiskeauktioner
KU
Scroll to Top