Aquamind tester vækstbetingelserne for Stillehavsøsters i Isefjorden

I løbet af 2015 lykkedes det Danske Østers (Aquamind) at opdrætte Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) i Isefjorden. I løbet af 3 måneder voksede de 10.000 østers fra 2 mm til 6 cm, hvilket illustrerer de store muligheder for at producere salgbare østers på kun 2 sæsoner. Udover at have en profitabel økonomi, modsat produktionen af blåmuslinger, udfører østersene en netto reduktion af næringsstoffer, hvilket understreger det store potentiale som ikke kun et salgsprodukt, men også et miljømæssigt afbødning redskab til brug i de danske kystområder. Danske Østers er i dialog med NaturErhvervstyrelsen, Naturstyrelsen og Fødevarestyrelsen om fremtiden for opdræt af danske Stillehavsøsters.


Foto: Stillehavsøsters i Isefjorden vokser fra 2 mm til 6 cm på kun 3 måneder

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top