Østers i Limfjorden vokser planmæssigt

Som det ses her, er den lyse kant det nye vækstområde for østersen. De vokser ca. 10 mm på 3 uger. 

De grå gonader på østersen vidner om at moderøstersen nærmer sig gydetidspunktet. Ved gydetidspunktet vil gonaderne være helt sorte. Disse moderøsters bliver sat i damme d. 11. Juni for spatproduktion.