Poul Tørring

CV Poul Tørring

Navn

Poul Tørring

Kontakt

Mobil: 23361725
Kontor: 32182332
E-mail: pt@aquamind.dk

Uddannelse

Cand. Polit. Københavns universitet 1973.

Arbejdserfaring

2012 - Partner, Aquamind

2007-12 - Seniorkonsulent Gemba Seafood Consulting

2003-05 - Direktør og medejer UAB AMKA.
UAB Amka importerer vin til Litauen. Jeg har opbygget denne import fra starten. Vi har nu 15 % af det samlede marked.

1995-2003 - Ejer/direktør A/S N.P. Utzon og UAB Utzon.
N.P. Utzon producerer net og andet udstyr til fiskeri. Virksomheden som omsatte ca 50 mill. Pr år blev i 2001 flyttet til Litauen og i 2003 solgt til en islandsk producent.

1990-95 - Koncerndirektør i Foodmark A/S
Foodmark var Europas største producent af fiskeprodukter. Omsætning ca 3 mia, ca 3000 ansatte. Jeg var ansvarlig for indkøb og for forretningsudvikling. Skabte en omfattende forretning i Rusland, oprettede fabrik i Namibia og gennemførte talrige virksomhedskøb og salg.

1979-90 - Direktør for Danmarks Fiskeindustri- og eksportforening.
Jeg opbyggede denne organisation , som er interesseorganisation for fiskeindustrien i Danmark nu under navnet Danish Seafood Association.
Arbejdet bestod dels i at rådgive virksomhederne i en lang række meget forskelligartede spørgsmål dels ved at repræsentere Foreningen udadtil dels ved lobbyarbejde i Danmark og EU , dels en række udvalg og bestyrelser, organisation af en række eksportfremstød bl.a. åbning af det Japanske marked , samt en omfattende foredragsvirksomhed især i udlandet.

1973-79 - Fuldmægtig i Udenrigsministeriet , Første Ambassadesekretær ved den danske EU-Repræsentation i Bruxelles.
Jeg var udstationeret i Bruxelles fra 1976 til 1979 og havde ansvaret for Danmarks deltagelse i forhandlingerne om EU’s fiskeripolitik , som befandt sig i en meget kritisk fase i de år.

Andre Professionelle aktiviteter

Bestyrelseshverv

Medlem af bestyrelsen i Danmarks Fiskeribank (1982-90), Eksportkreditrådet (1979 – 90), Rahbekfisk (1990-95), Thorfisk (1990-95), Foodcon Pty Namibia (1992-95), Formad for EU’s rådgivende fiskerikomite (1988/89), Formand for DIFTA (ATV Institut 1990-96), Formand for Økoinvest (1998-2001), Formand for best Sorana (2001- ) samt en lang række mindre bestyrelser.

Konsulentopgaver

1985 - Dakar Senegal. rekonstruktion af fiskeindstrivirksomhed (for IFU).

1982-2005 - Talrige foredrags/konferenceopgaver for bl.a. FAO og Agra Europe.

1995 - Lokalisering af investeringsprojekter i Kina (3 x 1 md) (Opdragsgiver NOPEF)

1998-2002 - Opbygning af og implementering af omlægning af Vietnams eksport af fisk. (Projektledelse i 2 år , gennemførelse 3x1 mdr). (DANIDA).
Rådgivningsopgaver for den Vietnamesiske fiskeriminister /2003-4), Det Phillipinske fiskeriministerium(2011-12), Det danske fødevareministerium 2010, talrige fiskeriprojekter senest om energieffektivitet, sporbarhed og kommunikation.

Andre Professionelle aktiviteter

1973-76 og 1979-80 - Undervisning i nationaløkonomiske og statistiske discipliner på Handelshøjskolen i København og Københavns universitet.
1985-91 - Oprettede og drev et af de første havdambrug i Danmark.

Sprog

Dansk , engelsk, tysk , fransk og lidt russisk.