Konksnegle og Cadmiumindhold - Et afsluttet EHFF-projekt

Ny film om Konkfiskeri og Cadmiumindhold

 

https://www.youtube.com/watch?v=D3oe5OuVsIo

Fiskeri efter Konksnegle er et solidt fiskeri i Danmark. Fra 2015 har der været et godt og meget rentabelt fiskeri efter de meget efterspurgte snegle fra Danmark. Fiskeriet er bæredygtigt og skånsomt og der er ingen bifangst af fisk.  Fra Danmark eksporteres der konksnegle til Kina og Syd-østasien, hvor de er en stor delikatesse.

Fangsterne var støt stigende, men fiskeriet blev udfordret af at visse fiskeområder måtte lukke grundet forekomst af cadmium i konksneglen. Det viste sig hurtigt at prøverne blev taget således at hele sneglen inkl. organer og mave og ikke kun det spiselige kød skulle holde sig under grænseværdierne.

Dette projekt har afdækket cadmiumindholdet i forskellige dele af sneglen, på 10 forskellige lokaliteter i Danmark.

Der er foretaget en brugerundersøgelse for at vurdere om prøvetagning i selve kødet vil være tilstrækkeligt og i hvor stort et omfang indvolde indtages i forbindelse med konsum  af konksnegle.

Resultaterne fra DTU viser at indholdet af cadmium falder til gennemsnitligt til 1/30 ( eller 3,3 %), når prøvetagningen er fra konksneglens kød og ikke fra organerne.

Dernæst er resultaterne fra brugerundersøgelsen at indvolde i konksnegle kun sjældent indtages ved et måltid noget sted i verden.

På bagrund af disse data foreslås der til fødevarestyrelsen en ny prøveprotokol, hvor indvolde fraskæres inden prøvetagningen, da begrundelsen for at prøvetage fra hele sneglen ikke er tilstede.

Denne holdning, deler erhvervet omkring fiskeriet efter konksnegle og at lave prøveudtagninger uden indvolde er i øvrigt velkendt fra blåmusling, krabbe og kammusling- prøvetagninger.