Den store stygge sortmundede kutling

I vores projekt vedr. biologisk bekæmpelse ved udsætning af pighvar, laver vi transekter i Guldborgsund, hvor pighvarrene sættes ud.
Dette gør vi for at monitere bestanden af sortmundet kutling, men også for at kunne se om det har en effekt, når vi sætter pighvarrene ud.
Denne dag håndfangede vi en kleppert på 17.5 cm. Bemærk den sorte plet bagerst på forreste rygfinne. Det er et sikkert kendetegn.