10 millioner østersspat er blevet opdrættet på Venø Fish Farm

I Aquaminds projekt, omhandlende produktion af østers i limfjorden, har Bryan Martin og Aquamind opdrættet 10 millioner østerspatspat på Venø Fish Farm. Den forventede overlevelse fra spat til fuldvoksen er normalt 10%, men dette tal afhænger af metode og redskaber. Et af målene i dette projekt er at kunne producere og sælge 100 tons østers og det ser lovende ud. 

De hvide skaller på blåmuslingen er østerslarver, der har sat sig fast på muslingen. Når først de har slået sig ned, kaldes de spat og når de har nået en størrelse på ca. en tokrone kan de sættes ud i fjorden og vokse sig store.