Jacob Linnemann Rønfeldt

CV Jacob Linnemann Rønfeldt

Navn

Jacob Linnemann Rønfeldt

Kontakt

E-mail: jlr@aquamind.dk
Telefon: +45 40 38 00 51

Uddannelse

Cand. Scient. Biologi med speciale i akvakultur af sandart

Sprog

Dansk og Engelsk, flydende i skrift og tale

IT

Officepakken, Word, Excel, Power Point etc.

Erfaring

  • Stor erfaring med projekt udvikling og gennemførelse af projekter under European Fisheries Fund (EFF) og Grønt Udviklings Program (GUDP).
  • Energivenligt trawlfiskeri, akvakultur og produktion af yngel og levendefoder til akvakultur. Herunder erfaring med produktion af sandart, muslinger og sukkertang
  • Genudsætning af pighvaryngel i danske farvande.

Stillinger

Aquamind

2013 - Partner i Aquamind.

Gemba Seafood Consulting

2007-12 - Konsulent og researcher for GEMBA Seafood Consulting indenfor EFF projekter, markedsresearch og fiskeriudvikling.

DTU - Aqua

2002 - 06 - Studentermedhjælper. Assessment af øresten fra tobis mv. samt sejlads på diverse forsøgstogter