Nyheder og presse

24.09.13

Som man kan se på billedet, er der trængsel om pladsen på muslingeskallen. Østersen skal have et medie at sætte sig på og blåmuslingeskaller er velegnet.

12.08.13

I Aquaminds projekt, omhandlende produktion af østers i limfjorden, har Bryan Martin og Aquamind opdrættet 10 millioner østerspatspat på Venø Fish Farm.

04.07.13

Så kan der gives refusion for sporbarhedsudgifter. Der kan nu anmodes om refusion af udgifter til indkøb af sporbarheds udstyr, som er omfattet af tilskudsreglerne.

07.06.13

Som det ses her, er den lyse kant det nye vækstområde for østersen. De vokser ca. 10 mm på 3 uger. 

17.04.13

Her ses det nu afsluttede forarbejde før implementeringen af SIF i det danske fiskeri. Til glæde for forbrugere og dermed fiskere og producenter. 

19.03.13

Det er ikke kun i fiskerierhvervet, at vores østersprojekt får rosende ord med på vejen. 

Sider