Nyheder og presse

16.06.16

Danish Oysters (Aquamind) har i 2015 med stor succes opdrættet stillehavsøsters (Crassotrea gigas) i Isefjorden.

16.06.16

Aquamind har, i samarbejde med Espersen og McDonald’s, udviklet og testet nye redskaber til fiskeriet af torsk (Gadus morhua) i Østersøen.

09.09.14

Aquamind har for "Trash to cash" udført en undersøgelse af markedsmulighederne for danske fiskeprodukter på det kinesiske marked – især af underudnyttede arter.

26.05.14

Aquamind og Orbicon har udarbejdet

24.05.14

I lyset af det kommende discardforbud er det nødven

17.02.14

I den seneste uge har Aquamind i samarbejde med Chrisfish og Infuser testet jomfruhummeres overlevelse ved transport.

11.11.13

Aquamind har de sidste 1½ år arbejdet med sporbarhed og især med implementering af den danske sporbarhedsdatabase SIF , mobilisering af EU tilskud og forvaltning af disse tilskud.

Sider