Nyheder og presse

16.06.16

Aquamind har, i samarbejde med Espersen og McDonald’s, udviklet og testet nye redskaber til fiskeriet af torsk (Gadus morhua) i Østersøen.

09.09.14

Aquamind har for "Trash to cash" udført en undersøgelse af markedsmulighederne for danske fiskeprodukter på det kinesiske marked – især af underudnyttede arter.

26.05.14

Aquamind og Orbicon har udarbejdet

24.05.14

I lyset af det kommende discardforbud er det nødven

17.02.14

I den seneste uge har Aquamind i samarbejde med Chrisfish og Infuser testet jomfruhummeres overlevelse ved transport.

11.11.13

Aquamind har de sidste 1½ år arbejdet med sporbarhed og især med implementering af den danske sporbarhedsdatabase SIF , mobilisering af EU tilskud og forvaltning af disse tilskud.

24.09.13

Som man kan se på billedet, er der trængsel om pladsen på muslingeskallen. Østersen skal have et medie at sætte sig på og blåmuslingeskaller er velegnet.

Sider