Nyheder og presse

26.05.14

Aquamind og Orbicon har udarbejdet

24.05.14

I lyset af det kommende discardforbud er det nødven

17.02.14

I den seneste uge har Aquamind i samarbejde med Chrisfish og Infuser testet jomfruhummeres overlevelse ved transport.

11.11.13

Aquamind har de sidste 1½ år arbejdet med sporbarhed og især med implementering af den danske sporbarhedsdatabase SIF , mobilisering af EU tilskud og forvaltning af disse tilskud.

24.09.13

Som man kan se på billedet, er der trængsel om pladsen på muslingeskallen. Østersen skal have et medie at sætte sig på og blåmuslingeskaller er velegnet.

12.08.13

I Aquaminds projekt, omhandlende produktion af østers i limfjorden, har Bryan Martin og Aquamind opdrættet 10 millioner østerspatspat på Venø Fish Farm.

Sider