Tilapiaopdræt i Nigeria

Aquamind har fået bevilliget støtte til at undersøge, planlægge og opføre et klækkeri af sættefisk til Tilapiaopdræt i Nigeria. Støtten er bevilget af selveste Guvernør Mustafa i del-staten Ogun. Tilapia er af de hurtigst voksende opdrætsfisk og vi vurderer der er et kæmpe marked for Tilapia i hele sub-sahara Afrika.