Rådgivning om fiskeripolitik og fiskeriforvaltning

I forbindelse med landingsforpligtelsen har Aquamind kommet med forslag til implementering og Mogens Schou, partner i Aquamind, er ekstern rådgiver til ministre og andre lovgivere.